Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

TG4 Foghlaim

Fógra maidir le cóipcheart

Tá an t-ábhar ar fad ar an suíomh gréasáin seo curtha ar fáil ar mhaithe le foghlaim agus le múineadh na Gaeilge.

Is féidir leat na caipéisí teagaisc a íoslódáil agus a úsáid saor in aisce i scoileanna, in ionaid teagaisc lasmuigh den gnáthchóras oideachais, nó ag an tríú leibhéal, in Éirinn nó thar lear.

Ní ceadmhach an t-ábhar a dháileadh trí ardáin eile ar líne ná a chur ar fáil ar bhealach ar bith eile gan cead a lorg ó TG4. Má tá ceist ar bith agat faoin ábhar seo, déan teagmháil linn ar foghlaim@tg4.ie.

Beidh tú in ann logáil isteach nuair a bheidh do chuntas faofa. Gheobhaidh tú ríomhphost chun é seo a chur in iúl. Má tá aon cheist agat seol ríomhphost chuig foghlaim@tg4.ie.

Sonraí

  • Foghlaim Member
 

Verification