Skip to main content

Vóta 2020

Suíocháin Líonta: 160/160, Turnout: 62.9%

FG
35
FF
38
SF
37
LO
6
D-P
5
CG
12
DS
6
AON
1
NS
19
I4C
1

More on TG4

Na Dáilcheantair

Ceatharlach-Cill Chainnigh

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 119,703

An Cabhán-Muineachán

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 113,058

An Clár

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 93,791

Corcaigh Thoir

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 86,857

Corcaigh Lár Thuaidh

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 84,183

Corcaigh Thiar Thuaidh

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 69,193

Corcaigh Lár Theas

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 87,203

Corcaigh Thiar Theas

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 66,013

Dún na nGall

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 119,987

Cuan BÁC Thuaidh

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 106,250

Cuan BÁC Theas

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 71,989

BÁC Láir

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 53,954

BÁC Fine Gall

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 97,348

BÁC Lár Thiar

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 71,659

BÁC Thiar Thuaidh

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 51,330

BÁC Rath Dún

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 64,558

BÁC Lár Theas

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 72,630

BÁC Thiar Theas

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 106,292

BÁC Thiar

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 67,629

Dún Laoghaire

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 95,094

Gaillimh Thoir

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 69,233

Gaillimh Thiar

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 104,825

Ciarraí

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 117,899

Cill Dara Thuaidh

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 78,698

Cill Dara Theas

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 75,162

Laoghis-Uíbh Fhailí

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 110,471

Cathair Luimneach

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 75,399

Contae Luimneach

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 69,668

An Longfort-An Iarmhí

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 93,010

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 107,073

Maigh Eo

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 95,697

An Mhí Thoir

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 67,563

An Mhí Thiar

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 65,655

Ros Comáin-Gaillimh

Suíocháin: 3
Toghthóirí: 66,655

Sligeach-Liatroim

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 92,636

Tiobraid Árann

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 123,748

Port Láirge

Suíocháin: 4
Toghthóirí: 87,194

Loch Garman

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 116,611

Cill Mhantáin

Suíocháin: 5
Toghthóirí: 103,890