Skip to main content

Féach

Live Player

TG4 Beo
{{liveProg.title}}

{{liveProg.time}}

{{liveProg.title}}

TG4 +1
{{progPlus1.title}}

{{progPlus1.time}}

{{progPlus1.title}}

TG4 +2
{{progPlus2.title}}

{{progPlus2.time}}

{{progPlus2.title}}

Sceideal Laethúil Catch-up
{{p.time}}
{{p.title}}{{p.title}} {{p.title}}
{{p.title}}
Ábhar Srianta

Sceidil Iomlán anseo

Éire amháin
Níl sé ar líne
Ar fud an Domhan

Má tá tú ag breathú ar tg4.ie, is gá duit cinntiú go bhfuil do sheoladh IP cláraithe in Éirinn, le deimhniú go seinnfidh an clár duit ( ipinfodb.com ).

Má tá tú ag úsáid APP IOS TG4, is gá duit cinntiú go bhfuil do ‘Location Services’ ar siúl ar do ghaireas.