Skip to main content
< back to TG4.ie

Traenáil & Forbairt

 

Tá nascanna anseo chuig eagrais nó grúpaí eile a d’fhéadfadh tacú le traenáil agus forbairt


Gréasán na Meán
Tacaíocht oiliúna do chomhlachtaí agus do dhaoine aonair.


Screen Skills Ireland
Príomheagras oiliúna thionscal Físe na hÉireann, ag infheistiú in oiliúint agus i bhforbairt scileanna sa tionscal.


Creative Europe Desk Ireland    
Ag tacú le tionscail Chultúrtha agus leis na Meáin trí thograí maoinithe ag an Eoraip


Galway Film Centre    
Chun tionscal na scannán in Iarthar na hÉireann a fhorbairt


Tá liosta de chúrsaí Meán Cumarsáide ar fáil anseo, cúrsaí Gaeilge le NEMETON, NUIG agus eile ina measc: –
http://www.iftn.ie/training/MediaCourses/