Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Teagmháil

Is féidir teagmháil linn tríd an fhoirm teagmhála thíos.
Nó lean muid ag Facebook agus Twitter @TG4TV

Fón: 091 505050, Faics: 091 505021

Scríobh chugainn ag:
(An Príomh Oifig)
TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
eircode: H91 X4T0

Chun sonrasc a sheoladh chugainn úsáid… sonrasc@tg4.ie


Iarratas ar chóipeanna DVD de chláir (úsáid phríobháideach tís amháin) – Cliceáil anseo…