Skip to main content
< ar ais go TG4.ie

Teagmháil

Iarratas ar chóipeanna DVD de chláir (úsáid phríobháideach tís amháin)

N.B: Roimh aon iarratas a chur chugainn léigh na codanna anseo thíos a bhaineann le Coinníollacha agus Sonraí Íocaíochta.

[contact-form-7 id=”13195″ title=”Archive Form_ga”]

Sonraí  Íocaíochta

Rachfar i dteagmháil leat le ríomhphost i gcás an clár a theastaíonn uait a bheith ar fáil.  Más mian leat an ítim iarrtha a cheannach is ceart duit an ríomhphost sin a chló agus cóip de a chur ar aghaidh, in éineacht le seic nó ordú poist (ná cuir airgead tirim) don mhéid atá I gceist.  Ní ceart aon eolas airgeadais a chur chugainn le post leictreonach aon tráth. 

*    Is ceart Seiceanna/Orduithe Poist a bheith iníoctha le “Teilifís na Gaeilge” agus is ceart iad a chur chuig an seoladh thuas.

Rátaí

  • Clár 30 nóim – €88 + CBL @ 21% = €106.50
  • Os cionn 30 nóim – €125 + CBL @ 21% = €151.00

Baineann na rátaí seo le hábhar atá ar fáil cheana ar Beta SP.

Seachadadh

Tógann seachadadh 21 lá ón uair a fhaightear seic.

Coinníollacha

Ní ráthaíonn an t-iarratas seo go bhfuil ábhar áirithe ar fáil. Más rud é nach bhfuil ábhar ar fáil gheobhaidh tú scéala le ríomhphost agus ní ceart seic/ordú poist a chur chugainn. Tuigtear go soiléir gur le haghaidh úsáide príobháidí amháin atá aon chóip a sholáthraítear. Ní cheadaítear í a chóipeáil nó a úsáid in aon slí  seachas an cúis gur sholáthaireach é,  nó é a úsáid in aon slí a dhéanfadh dochar d’aon duine nó comhlacht.  Nuair a chuirtear an fhoirm seo chugainn táthar ag comhaontú leis na coinníollacha seo.